Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Aquaducten

 
BRON GEGEVENS
Code AB
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/2.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanrijbalk; Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Afscheiding; Afsluitboominstallatie; Antivandalismevoorziening; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bedienings- en besturingsinstallatie; Binnenverlichting; Bodembescherming; Brandblusinstallatie; Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI); Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Drainage; Duurzame energiebron; Erf; Fauna uittreedplaats; Folieconstructie; Fundering; Gasdetectie-installatie (LEL); Geleideconstructie; Geluidbeperkende constructie; Hemelwaterafvoer (HWA); Hijs- en hefinstallatie; Hoofddraagconstructie; Hoog Frequent installatie (HF-installatie); Hoogtedetectie-installatie; Inbraakbeveiligingsinstallatie; Intercominstallatie; Kabel; Kabeldraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Kelder; Kerende constructie; Klimaatinstallatie; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Loggingsinstallatie; Loopbrug; Mantelbuis; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Noodstroominstallatie, roterend; Objectverlichting; Oeverbescherming; Omroepinstallatie; Onderhoudsvoorziening; Oplegging; Opstal; Personenzoekinstallatie (PZI); Pompinstallatie; Pompkelder; Radarinstallatie; Remming- en/of geleidewerk; Roosterreinigingsinstallatie; Schampkant; Scheepvaartdetectie-installatie; Scheepverkeersbeseining; Steiger; Steunpunt; Talud; Telefooninstallatie; Telemetrie-installatie; Toegangscontrole-installatie; Tracing; Transmissie-installatie; Verankering; Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Vluchtweginstallatie; Voegovergang; Werk-spreekverbinding;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Aquaducten
Definitie Een Aquaduct is een waterverbinding over een weg, spoorlijn en/of terrein insnijding of een andere waterloop, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Viaduct
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormBakvormigheeft toepassingOppervlaktewater
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina