Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bosgebieden

 
BRON GEGEVENS
Code AE
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/5.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Beek; Begroeiingsvrij gebied; Grasvegetatie; Kerende constructie; Sloot; Terreinmeubilair; Tertiaire watergangen; Ven; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Zinker;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bosgebieden
Definitie Terrein, bedekt met kruiden, struiken en bomen, waarin bomen aspectbepalend zijn en die samen een levensgemeenschap vormen. Daartoe rekent men ook alle organismen, die in de bosbodem en op, in, of onder de kruiden, struiken en bomen leven. In een bosgebied is een groot deel van de lucht bedekt met boomtoppen (kruinen).
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Natuurlijkgebied
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormBoom
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina