Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bruggen (vast)

 
BRON GEGEVENS
Code AG
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/7.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch; Aanrijbalk; Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Afmeervoorziening; Antivandalismevoorziening; Bebording/bewegwijzering (statisch); Binnenverlichting; Bodembescherming; Borstwering; Brandblusinstallatie; Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Drainage; Duurzame energiebron; Dynamische bewegwijzering en informatie systemen; Fundering; Geleideconstructie; Geluidbeperkende constructie; Gladheidsmeldsysteem; Hemelwaterafvoer (HWA); Hijs- en hefinstallatie; Hoofddraagconstructie; Hoogtedetectie-installatie; Inspectiewagen; Intercominstallatie; Kabel; Kabeldraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Kelder; Kerende constructie; Klimaatinstallatie; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Lift-installatie; Loggingsinstallatie; Loopbrug; Mantelbuis; Marifooninstallatie; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Noodstroominstallatie, statisch; Objectverlichting; Oeverbescherming; Onderhoudsvoorziening; Openbare verlichting (OV); Oplegging; Over- en onderdrukinstallatie; Overgangsconstructie; Pompinstallatie; Pompkelder; Portaal; Reddingsmiddel; Remming- en/of geleidewerk; Roltrapinstallatie; Roosterreinigingsinstallatie; Sanitaire installatie; Schampkant; Scheepverkeersbeseining; Steiger; Steunpunt; Talud; Terreinmeubilair; Toegangshek; Trambaan; Uithouder; Verankering; Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Verkeersregelinstallatie (VRI); Vleermuiskelder; Voegovergang; Wegkantsysteem (WKS); Wegmarkering; Zonweringsinstallatie;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bruggen (vast)
Definitie Een Brug (vast) is een vaste verbinding voor verkeer tussen minimaal twee punten die gescheiden worden door hoofdzakelijk waterwegen en onder andere bestaat uit een hoofddraagconstructie en een rijvloer.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Brug
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieBewegen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina