Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Coupures

 
BRON GEGEVENS
Code AI
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/9.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Bebording/bewegwijzering (statisch); Folieconstructie; Hemelwaterafvoer (HWA); Kathodische bescherminstallatie; Kerende constructie; Schampkant; Steunpunt; Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Coupures
Definitie Coupures zijn onderbrekingen in waterkeringen vaak voor de doorvoer van een weg of spoorweg , die bij extreme waterstanden afsluitbaar is. Coupures zijn veelal afsluitbaar bij hoogwater.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Waterkerendeconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieDoorlatenheeft verschijningsvormVerkeerheeft toepassingDijk
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina