Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Dammen

 
BRON GEGEVENS
Code AJ
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/10.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Afscheiding; Bebording/bewegwijzering (statisch); Berm; Buitentalud; Dynamische bewegwijzering en informatie systemen; Geleideconstructie; Gestrekte oever, talud; Grasvegetatie; Kabel; Kabeldraagconstructie; Kerende constructie; Kruin; Onderhoudsstrook; Openbare verlichting (OV); Pipingberm; Portaal; Reddingsmiddel; Stabiliteitsberm; Uithouder; Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Voorland; Vooroever; Wegmarkering;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Dammen
Definitie Dammen zijn dwars op het water opgeworpen waterkerende constructies om water te keren, te beheersen, te leiden of te verdelen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Waterkerendeconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieRegulerenBeschermen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina