Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Dijken

 
BRON GEGEVENS
Code AK
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/11.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Achterland; Afscheiding; Afsluitboominstallatie; Bebording/bewegwijzering (statisch); Beek; Berm; Binnentalud; Buitentalud; Duurzame energiebron; Geleideconstructie; Gestrekte oever, natuurvriendelijk; Gestrekte oever, talud; Grasvegetatie; Kabel; Kabeldraagconstructie; Kerende constructie; Kruin; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Onderhoudsstrook; Openbare verlichting (OV); Pipingberm; Reddingsmiddel; Sloot; Stabiliteitsberm; Teensloot; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Voorland; Vooroever; Wegmarkering;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Dijken
Definitie Dijken zijn aangelegde grondlichamen (al dan niet verdedigd) die het land beschermen tegen overstromingen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Waterkerendeconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormLijnvormigheeft toepassingWal
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina