Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Duikers

 
BRON GEGEVENS
Code AM
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/13.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bebording/bewegwijzering (statisch); Binnenverlichting; Bodembescherming; Bovenbouwconstructie; Doorlaatkoker; Drainage; Faunadekking; Faunageleiding; Fundering; Geleideconstructie; Hijs- en hefinstallatie; Hoofddraagconstructie; Hoofddraaipunt; Kathodische bescherminstallatie; Kerende constructie; Leiding; Mantelbuis; Oeverbescherming; Onderhoudsvoorziening; Opstal; Roosterreinigingsinstallatie; Schampkant; Schuifconstructie; Talud; Verankering; Voegovergang;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Duikers
Definitie Een duiker is een waterdoorgang onder een weg of dijk welke zorg draagt voor een wederzijdse verbinding van twee wateren of waterlopen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Tunnel
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingOppervlaktewaterheeft functieVerbinden
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina