Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Infragebonden gebouwen

 
BRON GEGEVENS
Code AQ
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/17.html
Toelichting
Opmerking - gezien het feit dat is verschillende dingen kunnen zijn gemapt naar collectie. Indien met het over een specifiek infragebonden gebouw heeft (met specifieke naam) mappen naar bouwconstructie. - gezien het feit dat het een collectie betreft geen dsw meegegeven
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanrijbalk; Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Afscheiding; Antivandalismevoorziening; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bedienings- en besturingsinstallatie; Binnenverlichting; Borstwering; Bouwwerk; Brandblusinstallatie; Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI); Centrale Antenne Installatie (CAI); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Dakconstructie; Duurzame energiebron; Erf; Fundering; Gasdetectie-installatie (LEL); Gasinstallatie; Geluidbeperkende constructie; Grasvegetatie; Hemelwaterafvoer (HWA); Hijs- en hefinstallatie; Hoog Frequent installatie (HF-installatie); Hoogspanningsinstallatie; Inbraakbeveiligingsinstallatie; Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90); Inspectiewagen; Intercominstallatie; Kabel; Kabel- en leidingtunnel; Kabeldraagconstructie; Kelder; Keukeninrichting; Klim- en leiplanten; Klimaatinstallatie; Kozijnwerk; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Lift-installatie; Loggingsinstallatie; Loopbrug; Mantelbuis; Marifooninstallatie; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Nooddouche-installatie; Noodstroominstallatie, roterend; Noodstroominstallatie, statisch; Objectverlichting; Omroepinstallatie; Opstal; Over- en onderdrukinstallatie; Personenzoekinstallatie (PZI); Plafondconstructie; Pollerinstallatie; Pompinstallatie; Pompkelder; Roltrapinstallatie; Roosterreinigingsinstallatie; Sanitaire installatie; Schoorsteen; Stuurstroomvoedingsinstallatie; Telefooninstallatie; Telemetrie-installatie; Terreinmeubilair; Toegangscontrole-installatie; Toegangshek; Tracing; Transmissie-installatie; Transportinstallatie; Trapconstructie; Ventilatie-installatie; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Vloerconstructie; Vluchtweginstallatie; Voegovergang; Voorzieningen derden; Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS); Wandconstructie; Warmte-kracht koppeling (WKK); Watertapinstallatie; Zonweringsinstallatie;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Infragebonden gebouwen
Definitie Een infragebonden gebouw is een bouwwerk ter ondersteuning van een infrastructureel object of een deel van een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijk overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, dat bestemd en/of ingericht is voor menselijk verblijf, arbeid, installaties of handel.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina