Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Gemalen

 
BRON GEGEVENS
Code AR
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/18.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch; Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch; Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch; Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Afscheiderinstallatie, dynamisch; Afscheiderinstallatie, statisch; Antivandalismevoorziening; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bedienings- en besturingsinstallatie; Binnenverlichting; Bodembescherming; Borstwering; Bouwwerk; Brandblusinstallatie; Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Compressorinstallatie; Dakconstructie; Doorlaatkoker; Drainage; Duurzame energiebron; Erf; Fundering; Gasdetectie-installatie (LEL); Hemelwaterafvoer (HWA); Hijs- en hefinstallatie; Hoofddraagconstructie; Hoofddraaipunt; Hoogspanningsinstallatie; Inbraakbeveiligingsinstallatie; Inspectiewagen; Intercominstallatie; Kabel; Kabel- en leidingtunnel; Kabeldraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Kelder; Kerende constructie; Klepconstructie; Klimaatinstallatie; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Loggingsinstallatie; Loopbrug; Mantelbuis; Marifooninstallatie; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Noodstroominstallatie, roterend; Noodstroominstallatie, statisch; Objectverlichting; Oeverbescherming; Omroepinstallatie; Onderhoudsvoorziening; Opstal; Persinstallatie; Personenzoekinstallatie (PZI); Plafondconstructie; Pompinstallatie; Pompkelder; Remming- en/of geleidewerk; Roostergoed container; Roosterreinigingsinstallatie; Scheepvaartdetectie-installatie; Scheepverkeersbeseining; Schoorsteen; Schuifconstructie; Stuurstroomvoedingsinstallatie; Talud; Telefooninstallatie; Telemetrie-installatie; Terreinmeubilair; Toegangscontrole-installatie; Toegangshek; Tracing; Transmissie-installatie; Trapconstructie; Vangconstructie; Ventilatie-installatie; Verankering; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Vijzelinstallatie; Vloerconstructie; Vluchtweginstallatie; Voorzieningen derden; Wandconstructie; Werk-spreekverbinding; Zinker; Zonweringsinstallatie;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Gemalen
Definitie Een gemaal is een inrichting om (afval-)water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, vanwege wateroverschot aan de lage kant of waterbehoefte aan de hoge kant binnen een (water-)systeem.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Kunstwerk
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingWaterheeft functieVerplaatsen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina