Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Havens

 
BRON GEGEVENS
Code AT
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/20.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanloopgebied; Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Afmeervoorziening; Afsluitboominstallatie; Ankergebied; Bebording/bewegwijzering (statisch); Binnenverlichting; Bodem; Bodembescherming; Bovenbouwconstructie; Brandblusinstallatie; Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Duurzame energiebron; Dynamische bewegwijzering en informatie systemen; Folieconstructie; Fundering; Geleideconstructie; Gestrekte oever, talud; Havendam; Hijs- en hefinstallatie; Hoogspanningsinstallatie; Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90); Intercominstallatie; Kabel; Kabel- en leidingtunnel; Kabeldraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Keerplaats; Kerende constructie; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Loggingsinstallatie; Mantelbuis; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Objectverlichting; Onderbouwconstructie; Onderhoudsvoorziening; Overgangsconstructie; Pollerinstallatie; Radarinstallatie; Reddingsmiddel; Remming- en/of geleidewerk; Roosterreinigingsinstallatie; Scheepvaartdetectie-installatie; Scheepverkeersbeseining; Steiger; Terreinmeubilair; Toegangshek; Transmissie-installatie; Vaargeul; Vaarwegmarkering; Vangconstructie; Verankering; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Verkeersregelinstallatie (VRI); Voorzieningen derden; Wegmarkering; Wingebied; Zinker;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Havens
Definitie Havens zijn tot ligplaats van schepen geschikte, natuurlijke of gegraven waterbekkens aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Functieruimte
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina