Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kabels & Leidingen derden

 
BRON GEGEVENS
Code AV
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/22.html
Toelichting
Opmerking 20150430LL: niet gemapt. Dit is een specifiek begrip binnen de NEN 2767-4 dat wordt gebruikt om eigendommen van derden aan te geven. Heeft geen toegevoegde waarde.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Kabel; Kabeldraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Leiding; Mantelbuis; Zinker;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kabels & Leidingen derden
Definitie Leidingen & kabels derden bestaat uit kabels en/of uit buisleidingen of een samenstelling hiervan die onder of boven de grond het transport verzorgen van energie, data en stoffen in vloeibare, gasvormige of vaste vorm en die niet in eigendom en/of beheer zijn bij de eigenaar/beheerder van het te inspecteren kunstwerk.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina