Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kanalen

 
BRON GEGEVENS
Code AX
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/24.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanloopgebied; Afmeervoorziening; Ankergebied; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bodem; Duurzame energiebron; Fauna uittreedplaats; Gestrekte oever, natuurvriendelijk; Gestrekte oever, talud; Kathodische bescherminstallatie; Keerplaats; Kerende constructie; Leidam; Leikade; Meetinstallatie; Oeverbescherming; Radarinstallatie; Reddingsmiddel; Remming- en/of geleidewerk; Scheepvaartdetectie-installatie; Scheepverkeersbeseining; Steiger; Strekdam; Talud; Vaargeul; Vaarwegmarkering; Verankering; Voorzieningen derden; Wingebied; Zinker;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kanalen
Definitie Kanalen zijn gegraven waterwegen die dienen voor scheepvaart en/of watertransport.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Watergang
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingScheepvaartverkeerheeft functieFaciliterenheeft functieAfvoerenAanvoerenheeft toepassingWater
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina