Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Landbouwgebieden

 
BRON GEGEVENS
Code AY
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/25.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Beek; Begroeiingsvrij gebied; Landbouwgrond; Sloot; Terreinmeubilair; Tertiaire watergangen; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Wegmarkering;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Landbouwgebieden
Definitie Landbouwgebieden zijn gebieden waarin het geheel van economische activiteitenplaats vindt waarbij het natuurlijke milieu wordt aangepast ten behoeve van de productie van planten en dieren voor menselijk gebruik d.m.v. akkerbouw, veeteelt en tuinbouw.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Terrein
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingAgrarischeActiviteiten
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina