Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Meren

 
BRON GEGEVENS
Code AZ
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/26.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanloopgebied; Afmeervoorziening; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bodem; Duurzame energiebron; Fauna uittreedplaats; Gestrekte oever, natuurvriendelijk; Gestrekte oever, talud; Hemelwaterafvoer (HWA); Keerplaats; Kerende constructie; Leidam; Leikade; Reddingsmiddel; Remming- en/of geleidewerk; Steiger; Strekdam; Talud; Vaargeul; Vaarwegmarkering; Verankering; Wingebied;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Meren
Definitie Meren zijn met land omringde watervlaktes die een massa stilstaand landoppervlaktewater bevatten.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Watervlakte
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormZoetwater
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina