Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Natuurgebieden

 
BRON GEGEVENS
Code BA
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/27.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Afsluitboominstallatie; Beek; Kerende constructie; Kwelder; Sloot; Terreinmeubilair; Tertiaire watergangen; Ven; Wegmarkering;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Natuurgebieden
Definitie Natuurgebieden zijn veelal beschermde uitgestrekte terreinen waar geen of weinig mensen wonen en dat nauwelijks wordt beïnvloed door menselijk gedrag . Deze terreinen hebben opvallende eigenschappen als het gaat om flora, fauna, geologische of landschappelijke gesteldheid (biodiversiteit).
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Functioneelgebied
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft toepassingFloraheeft toepassingFaunaheeft toepassingWetEnRegelgeving
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina