Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Onderdoorgangen

 
BRON GEGEVENS
Code BB
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/28.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanrijbalk; Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Antivandalismevoorziening; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bedienings- en besturingsinstallatie; Binnenverlichting; Brandblusinstallatie; Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Drainage; Duurzame energiebron; Fundering; Geleideconstructie; Geluidbeperkende constructie; Hemelwaterafvoer (HWA); Hoofddraagconstructie; Hoogtedetectie-installatie; Inbraakbeveiligingsinstallatie; Intercominstallatie; Kabel; Kabeldraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Kelder; Kerende constructie; Klimaatinstallatie; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Loggingsinstallatie; Loopbrug; Mantelbuis; Noodstroominstallatie, roterend; Objectverlichting; Onderbouw; Openbare verlichting (OV); Oplegging; Over- en onderdrukinstallatie; Overgangsconstructie; Pompinstallatie; Pompkelder; Portaal; Schampkant; Steunpunt; Talud; Telefooninstallatie; Terreinmeubilair; Uithouder; Verankering; Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet; Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg; Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 5, Weg in woongebied; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Verharding wegtype 7, Fietspaden; Verkeersdetectie-installatie; Vluchtweginstallatie; Voegovergang; Wegkantsysteem (WKS); Wegmarkering;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Onderdoorgangen
Definitie Een onderdoorgang is een verbinding voor het verkeer of fauna onder een weg of spoorlijn niet zijnde een tunnel, overkluizing, viaduct of brug aan weerszijden begrensd door een grondlichaam, bestaande uit een betonnen bovenbouw en eventueel een betonnen onderbouw en waarbij de hoogte van het onderste niveau gedeeltelijk of geheel is verlaagd maar open toegankelijk is..
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Tunnel
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft verschijningsvormKortheeft toepassingSpoorwegWeg
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina