Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Object Overstijgende Voorzieningen

 
BRON GEGEVENS
Code CC
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/55.html
Toelichting
Opmerking gezien het feit dat is verschillende dingen kunnen zijn gemapt naar collectie.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Afsluitboominstallatie; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bedienings- en besturingsinstallatie; Brandblusinstallatie; Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI); Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie); Compressorinstallatie; Duurzame energiebron; Gasdetectie-installatie (LEL); Hoogspanningsinstallatie; Inbraakbeveiligingsinstallatie; Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90); Intercominstallatie; Kabel; Kabeldraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Klimaatinstallatie; Laagspanningsinstallatie; Leiding; Loggingsinstallatie; Marifooninstallatie; Meetinstallatie; Nautofooninstallatie; Noodstroominstallatie, roterend; Noodstroominstallatie, statisch; Objectverlichting; Omroepinstallatie; Personenzoekinstallatie (PZI); Radarinstallatie; Reddingsmiddel; Scheepverkeersbeseining; Schuifconstructie; Sluisdeur (hef, punt, rol); Stuurstroomvoedingsinstallatie; Telefooninstallatie; Telemetrie-installatie; Transmissie-installatie; Transportinstallatie; Verkeersregelinstallatie (VRI); Vluchtweginstallatie; Werk-spreekverbinding;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Object Overstijgende Voorzieningen
Definitie Object overstijgende voorzieningen zijn de elementen op een complex die aanwezig zijn ten behoeve van meerdere objecten.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina