Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Hevels

 
BRON GEGEVENS
Code CH
URI http://www.nen2767-4.nl/beheerobject/detail/60.html
Toelichting Vaak wel een installatie aanwezig om de buis vacuüm te pompen om zo maximaal rendement te krijgen bij het overhevelen.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch; Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch; Aanrijbalk; Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie; Afscheiding; Bebording/bewegwijzering (statisch); Bovenbouwconstructie; Doorlaatkoker; Erf; Fundering; Geleideconstructie; Hemelwaterafvoer (HWA); Hijs- en hefinstallatie; Hoofddraagconstructie; Kathodische bescherminstallatie; Kerende constructie; Keringschuif; Klimaatinstallatie; Oeverbescherming; Onderhoudsvoorziening; Opstal; Remming- en/of geleidewerk; Roosterreinigingsinstallatie; Schampkant; Schuifconstructie; Sluisdeur (hef, punt, rol); Talud; Verharding wegtype 4, Licht belast; Verharding wegtype 6, Weg in verblijfsgebied; Voegovergang;
Kan typisch onderdeel zijn van
Objectniveau beheerobject
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Hevels
Definitie Een hevel is een speciaal type duiker, bestaand uit een gebogen buisconstructie, die water bij een bepaald niveau van het ene water in het andere laat stromen zonder het water te laten stromen met behulp van een pompinstallatie. Een hevel bestaat uit een kokervormige constructie met een verhoogd middengedeelte dat twee wederzijds gelegen wateren met elkaar verbindt
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Duiker
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft verschijningsvormWaterbodemheeft toepassingWaterloopheeft functieKruisen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina