Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch

 
BRON GEGEVENS
Code 101
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/1.html
Toelichting Het doel is de betrouwbaarheid van krachtige hydrauliek en de energie-efficiënte en dynamische eigenschappen van elektrische aandrijftechniek te combineren op basis van een toerengeregelde aandrijving. De regeling vindt plaats op basis van de combinatie van motortoerental en het pomp volume en de druk.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanslag; Afdichting; Afsluiter; Appendage; Askoppeling; Assenstelsel; Bedieningspaneel; Bekabeling; Buffer; Cilinder; Constructie; Contragewicht; Dieptefiltratie (t.b.v. oliereiniging); Draaipunt; Elektromotor; Elektrovijzel; Evenaar; Frame; Generator; Grendel; Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid); Kabeltrommel; Kast; Klep; Buisleiding; Meetsysteem; Pomp; Rail; Rem; Schuif; Smeersysteem; Staalkabel; Tank; Veiligheidsventiel; Verdeelblok; Wielstel; Beschermconstructie; Oliefilter; Gaffel; Lager; Beschermlaag; Wiel; Schakelaar; Elektrische aandrijving
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Bruggen (beweegbaar); Gemalen; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Procesbassins; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Waterreguleringswerken
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch
Definitie Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch is een samenstel van werktuigbouwkundige en elektrische bouwdelen die de hoofdbeweging(en) van een object(deel) mogelijk maken met behulp van een hydraulische overbrenging.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Distributieregelelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft functieAandrijven
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina