Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 105
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/5.html
Toelichting Doel van de aardingsinstallatie is het beschermen van het beveiligen van mens en dier bij aardstroomfouten. Doel van de bliksembeveiligingsinstallatie is het beschermen van gebouwen en objecten inclusief de installatie tegen de gevolgen van blikseminslag.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aardelektrode; Geleider; Overspanningbeveiliging; Verbinding; Meetpunt; Bliksemafleider; Aardrail
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Coupures; Drinkwaterinlaten; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Hevels; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kades; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Parken; Persleidingen; Procesbassins; Rioleringen; Schutsluizen; Spoorwegen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen; Windmolens; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie
Definitie Een aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie is bestaat uit een samenstel van geleiders en beveiligingstoestellen die de stroomketen onderbreken bij een overspanning of een optredende foutstroom.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieBeveiligenheeft toepassingKortsluitingBlikseminslagOverspanning
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina