Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Afsluitboominstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 107
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/7.html
Toelichting De afsluitboominstallatie is een samenhangend geheel van voorzieningen voor het fysiek afsluiten van een deel van de weg of object voor verkeer of gebruikers. De afsluitboominstallatie kan zowel handbediend, elektromechanisch als elektrohydraulisch beweegbaar zijn.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aandrijving; Afsluitboomverlichting; Bedieningspaneel; Bekabeling; Afsluitboom; Detectielus; Kast; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Dijken; Havens; Kades; Natuurgebieden; Object Overstijgende Voorzieningen; Parken; Schutsluizen; Spoorwegen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verzorgingsplaatsen; Waterreguleringswerken; Wegen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Afsluitboominstallatie
Definitie Een afsluitboominstallatie is een samenstel van elektrische en mechanische bouwdelen die de toegang tot een deel van een weg, object of gebouw begrenst door middel van een beweegbare barrière.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft functieBeveiligenheeft toepassingOverweg
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina