Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bebording/bewegwijzering (statisch)

 
BRON GEGEVENS
Code 111
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/11.html
Toelichting
Opmerking gemapt naar collectie en kent daarom geen dsw, andere optie is mappen naar verkeersbord
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanstraalverlichting; Armatuur; Bekabeling; Bevestiging; Bewegwijzeringsbord; Fundatie; Hectometerbord; Kast; Mast; Peilschaal; Schrikhek; Verkeersbord; Zonnepaneel; Informatiebord; Straatnaambord; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Coupures; Dammen; Dijken; Duikers; Gemalen; Gistingstanks; Grondkeringen; Havens; Hevels; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kades; Kanalen; Meren; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Overkluizingen; Persleidingen; Procesbassins; Rioleringen; Rivieren; Schutsluizen; Sifons; Spoorwegen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Waterreguleringswerken; Wegen; Windmolens; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bebording/bewegwijzering (statisch)
Definitie Bebording/bewegwijzering (statisch) zijn visuele hulpmiddelen die op, langs of boven de verharding zijn aangebracht om het verkeer te leiden, regelen, informeren en waarschuwen en de weggebruiker te helpen bij het bepalen van zijn route.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina