Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bedienings- en besturingsinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 112
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/12.html
Toelichting
Opmerking De vraag is of er nog een toepassing moet worden ingevuld. Zo wordt duidelijk wat deze installatie bedient en bestuurt. Dit is nog niet ingevuld
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bedieningspaneel; Bekabeling; Kast; Monitor; Noodstop; Programmable Logic Controller (PLC); Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA-systeem); Server; Beschermlaag; Local Area Network (LAN); Switch
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Drinkwaterinlaten; Gemalen; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Persleidingen; Rioleringen; Schutsluizen; Spoorwegen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Verkeerscentrales; Waterreguleringswerken; Windmolens
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bedienings- en besturingsinstallatie
Definitie Een bedienings- en besturingssysteem is het samenstel van automatiseringsystemen en bedieningsorganen waarmee installaties worden bewaakt, bediend en bestuurd.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina