Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kabel

 
BRON GEGEVENS
Code 113
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/13.html
Toelichting Het doel van een kabel hangt sterk samen met de eigenschappen van de kabel (EMC, functie-behoud, brandbestending, etc.), waarbij de toepassing de keuze bepaald.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Energiekabel; Glasvezelkabel; Signaalkabel; Installatiekabel; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Dammen; Dijken; Drinkwaterinlaten; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kabels & Leidingen derden; Kades; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Parken; Procesbassins; Schutsluizen; Spoorwegen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen; Windmolens; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kabel
Definitie Samenstel van een of meer geïsoleerde geleiders met: a) Hun individuele bedekking (indien aanwezig) b) Bescherming over de samenslag (indien aanwezig) c) Beschermende lagen (indien aanwezig)
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Algemeenproduct
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft verschijningsvormDraadvormig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina