Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Binnenverlichting

 
BRON GEGEVENS
Code 115
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/15.html
Toelichting Binnenverlichting is bedoelt voor mensen die werkzaam zijn in ruimten, die tegemoetkomen aan de behoeften aan visueel comfort en visuele prestatie. Hierbij is uitgegaan van mensen met een normaal gezichtsvermogen. Alle gebruikelijke visuele taken zijn in aanmerking genomen, ook het werken met beeldschermen. Verder moet een goede verlichting de veiligheid op de werkplek bevorderen.
Opmerking verlichting is geen CB-NL concept/ twijfelachting of binnenverlichting aan verlichtingsinstallatie dient te worden gemapt. Mijn inziens de beste optie...
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Armatuur; Bekabeling; Kast; Sensor; Lichtgroepenkast; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Drinkwaterinlaten; Duikers; Ecoducten; Gemalen; Havens; Infragebonden gebouwen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Overkluizingen; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Verkeerscentrales; Viaducten; Waterreguleringswerken; Windmolens
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Binnenverlichting
Definitie Binnenverlichting is een samenstel van elektrotechnische bouwdelen die personen welke zich binnen een object bevinden visueel ondersteunt met behulp van lichtbronnen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingLocatieheeft functieVerlichten
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Locatie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina