Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Bodembescherming

 
BRON GEGEVENS
Code 117
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/17.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aansluitconstructie; Bodemstabilisatie; Geotextiel; Ontvangbed; Openfilterconstructie; Stortebed; Stroombreker; Vloer; Woelbak; Vloerafwerking
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Duikers; Gemalen; Havens; Kades; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Waterreguleringswerken
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Bodembescherming
Definitie Bodembescherming bestaat veelal uit steenbestorting en is erop gericht de kwaliteit van de bodem te behouden.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Beschermconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingFysiekObject
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina