Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Brandblusinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 119
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/19.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Afsluiter; Appendage; Bedieningspaneel; Bekabeling; Brandblusser; Frame; Kast; Koppeling; Buisleiding; Pomp; Sensor; Tank; Verwarmingslint; Verwerkingseenheid; Vuilvangrooster; Spuitkanon; Hydrant; Beschermlaag; Haspel; Sproeikop; Hulppostkast; Leidingnetwerk; Brandslang
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Drinkwaterinlaten; Gemalen; Havens; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Brandblusinstallatie
Definitie Een brandblussysteem is een installatie die het mogelijk maakt om een brand te bestrijden/blussen met verschillende blusmiddelen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Gebeurtenis
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina