Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Compressorinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 123
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/23.html
Toelichting Een luchtcompressor zuigt omgevingslucht aan om deze vervolgens te comprimeren. Deze gecomprimeerde lucht wordt perslucht genoemd. Het geheel bestaat, naast een compressor, vaak uit een buffervat om een groot verbruik in korte tijd te kunnen opvangen bij een relatief constant blijvende druk en apparatuur om de kwaliteit van de perslucht te beïnvloeden zoals persluchtdrogers en persluchtfilters. De compressoren kunnen in twee hoofdgroepen opgedeeld worden: mechanische compressoren zoals een zuiger- of schroefcompressor en dynamische compressoren (ook wel turbocompressor genoemd) zoals een centrifugaal- of axiaalcompressor. Veelal zal het aangezogen gas uit omgevingslucht bestaan. Er zijn echter ook toepassingen mogelijk waar een ander gas wordt samengeperst. Eventuele behandeling van de lucht (luchtdroger e.d.) maakt deel uit van dit systeem.
Opmerking compressor (dsw) is eigenlijk een IFC4 concept maar staat wel in de core van de cb nl
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Appendage; Bedieningspaneel; Bekabeling; Compressor; Drukvat; Elektromotor; Frame; Kast; Buisleiding; Luchtdroger; Verbrandingsmotor; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Beluchtingstanks; Gemalen; Gistingstanks; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Object Overstijgende Voorzieningen; Procesbassins; Schutsluizen; Spuisluizen; Stuwen; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Compressorinstallatie
Definitie Een compressorinstallatie is een samenstel van elektrische en mechanische bouwdelen die een aangezogen gas samenperst en onder een hogere druk beschikbaar stelt.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Gas
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina