Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Drainage

 
BRON GEGEVENS
Code 127
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/27.html
Toelichting
Opmerking In de huidige versie van de CB-NL zijn drainagevoorziening en drainagesysteem zichtbaar. In dit geval voor systeem gekozen omdat dit het meest concreet is. Gekozen voor gelijkwaardig (het begrip 'drainage' is niet aanwezig in de CB NL)
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Appendage; Drainagebuis; Pomp; Grindkoffer; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Duikers; Ecoducten; Faunatunnels; Gemalen; Kades; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Rioleringen; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Viaducten; Wegen
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Drainage
Definitie Drainage is een in de grond aangebrachte buisleiding en overige daarvoor benodigde voorzieningen ten behoeve van de beheersing van de grondwaterstand welke deel uit kan maken van een samengestelde drainage (CROW).
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Systeem
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingGrondwaterheeft functieVerzamelenAfvoeren
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina