Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Duurzame energiebron

 
BRON GEGEVENS
Code 129
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/29.html
Toelichting Alternatieve energie is energie waarbij geen afvalstoffen vrijkomen en waarbij de energiebron oneindig is. Bij veel vormen van alternatieve energie wordt bestaande energie, zoals stromingsenergie bij stromend water, omgezet in elektrische energie. Ook wordt er vaak energie omgezet in warmte.
Opmerking gedefinieerd als installatie (daarom daar naartoe gemapt)
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Accu; Bekabeling; Brandstofcel; Kast; Zonnepaneel; Turbine; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Dijken; Ecoducten; Gemalen; Havens; Infragebonden gebouwen; Kades; Kanalen; Meren; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Rivieren; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Waterreguleringswerken; Wegen
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Duurzame energiebron
Definitie Een duurzame energiebron is een samenstel van elektrische en mechanische bouwdelen welke hernieuwbare energie ontlenen aan oneindige natuurlijke bronnen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina