Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Fundering

 
BRON GEGEVENS
Code 133
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/33.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Balk; Caisson; Drukpalen; Fundatie; Grondverbetering; H-palen; In grond vervaardigde palen; Kesp; Open buispalen; Paal; Trekpalen; Vloer; Beschermlaag; Vloerafwerking
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Duikers; Ecoducten; Faunatunnels; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Hevels; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kades; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Overkluizingen; Persleidingen; Procesbassins; Rioleringen; Schutsluizen; Sifons; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Viaducten; Waterreguleringswerken; Windmolens; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Fundering
Definitie Een fundering is een constructie van onderdelen die ervoor zorgen dat het gewicht van het gebouw/object wordt overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Draagconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieFunderen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina