Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Geluidbeperkende constructie

 
BRON GEGEVENS
Code 137
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/37.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Begroeiing; Bevestiging; Deur; Elementenverharding; Fundatie; Geluidwering; Grondlichaam; Sproei-installatie beplanting; Zonnepaneel; Klimplantconstructie; Schanskorf; Paneel; Stijl
Kan typisch onderdeel zijn van Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Ecoducten; Infragebonden gebouwen; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Procesbassins; Terreinen; Tunnels; Viaducten; Wegen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Geluidbeperkende constructie
Definitie Een geluidbeperkende constructie is een constructie die geluidshinder langs infrastructuur vermindert.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Bouwconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina