Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Gestrekte oever, natuurvriendelijk

 
BRON GEGEVENS
Code 138
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/38.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Begroeiing-Plasberm; Bodem (waterbodem)-Onderwatertalud; Bodem (waterbodem)-Plasberm; Bodem (waterbodem)-Vooroeververdediging onderwatertalud; Filterconstructie-Vooroeververdediging bovenwatertalud; Filterconstructie-Vooroeververdediging onderwatertalud; Grondlichaam; Grondlichaam-Vooroeververdediging bovenwatertalud; Maaiveld-Bovenwatertalud; Opsluitconstructie-Vooroeververdediging bovenwatertalud; Zinkstuk; Strand; Steilwand; Water-plasberm; Paaiplaats; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Buffers; Dijken; Kanalen; Meren; Rivieren; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Gestrekte oever, natuurvriendelijk
Definitie Een gestrekte oever, natuurvriendelijk is een lang gerekte rand van een kanaal, rivier of een meer die waterkerend is en er wordt rekening gehouden met natuur en landschap.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Oever
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingNatuurvriendelijk
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina