Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Havendam

 
BRON GEGEVENS
Code 142
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/42.html
Toelichting
Opmerking Onduidelijk of dit exact een synoniem is. Volgens de definities komen de begrippen overeen (alhoewel er verschillende definities in omloop zijn) Ter bespreking. 20150428LL: conform definitie NEN 2767-4 is deze bedoeld om de waterstroom te begeleiden. Een golfbreker heeft het subtype palenrij en als DSW's "vaarweg" en "reguleren". Mapping Paul aangepast.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bodem (waterbodem); Filterconstructie; Grondlichaam; Opsluitconstructie; Zinkstuk; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Havens; Zee
Objectniveau element
Waarde toegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Havendam
Definitie Een havendam is een constructie die parallel aan de waterloop wordt aangelegd om de waterstroom in de goede richting te leiden.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Waterkerendeconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieRegulerenBeschermen
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Functieruimte
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina