Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Hemelwaterafvoer (HWA)

 
BRON GEGEVENS
Code 144
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/44.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aansluitleiding; Afdichting; Appendage; Goot; Kolk; Pomp; Rooster
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Coupures; Ecoducten; Gemalen; Gistingstanks; Grondkeringen; Hevels; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kades; Meren; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Overkluizingen; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen; Windmolens
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Hemelwaterafvoer (HWA)
Definitie Een hemelwaterafvoer (HWA) is een rioolstelsel dat hemelwater inzamelt, afvoert, transporteert en opslaat.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Bouwobject
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL?
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Water
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina