Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Hoogspanningsinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 149
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/49.html
Toelichting In de definitie van hoogspanning ligt de grens op 1000 V wisselspanning en 1500 V gelijkspanning. Het doel van hoogspanning is om transport van grote hoeveelheden elektrische energie over grote afstanden economische te laten plaatsvinden onder hoge spanning, omdat er dan minder verliezen optreden.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bekabeling; Hoogspanningsverdeler; Kast; KWh-metering; Transformator; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Bruggen (beweegbaar); Gemalen; Havens; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Open Tunnelbakken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Verkeerscentrales; Waterreguleringswerken
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Hoogspanningsinstallatie
Definitie Een hoogspanningsinstallatie is een samenstel van elektrotechnische componenten voor het transport en de distributie van energie met een nominale wisselspanning van meer dan 1.000 volt of een nominale gelijkspanning van meer dan 1.500 volt.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Elektrischespanning
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina