Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Inspectiewagen

 
BRON GEGEVENS
Code 152
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/52.html
Toelichting Inspectiewagens worden veelvuldig toegepast bij bruggen om onderzoek en onderhoud te verrichten zonder direct een grote impact op het verkeer te hebben.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bedieningspaneel; Bekabeling; Elektromotor; Kast; Ladder; Railbaan; Reductiekast; Rem; Staalkabel; Wagen; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Gemalen; Infragebonden gebouwen; Open Tunnelbakken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Verkeerscentrales
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Inspectiewagen
Definitie Een inspectiewagen is een beweegbaar deel van een object wat langs een geleiding kan worden getransporteerd naar plaatsen op het object welke anders moeilijk of niet bereikbaar zijn.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Wegtransportmiddel
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Actie
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina