Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Intercominstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 153
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/53.html
Toelichting Het element intercominstallatie is gedefinieerd als alle (elektrotechnische) onderdelen vanaf de afgaande zijde van de automaat die specifiek is bedoeld voor dit element. Een intercominstallatie maakt communicatie mogelijk tussen de verkeersleider en de gebruiker, hulpdiensten en onderhoudspersoneel op het object.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bedieningspaneel; Bekabeling; Intercompost; Kast; Praatpaal; Verwerkingseenheid; Noodtelefoon; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Drinkwaterinlaten; Gemalen; Havens; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Rivieren; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Wegen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Intercominstallatie
Definitie Een intercominstallatie is een samenstel van elektrotechnische bouwdelen die tweewegcommunicatie mogelijk maakt tussen twee of meer locaties.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingIntercom
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina