Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kabeldraagconstructie

 
BRON GEGEVENS
Code 156
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/56.html
Toelichting
Opmerking zijn dit gelijkwaardige concepten? 20150428LL: ja.
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Appendage; Kabeldoorvoer; Kabelgoot; Kabeltender; Ladderbaan; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Dammen; Dijken; Drinkwaterinlaten; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kabels & Leidingen derden; Kades; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Parken; Procesbassins; Schutsluizen; Spoorwegen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kabeldraagconstructie
Definitie Een kabeldraagconstructie is een constructie ter ondersteuning en bescherming van bekabeling en/of leidingen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Systeem
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieDragenheeft toepassingKabel
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina