Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Kerende constructie

 
BRON GEGEVENS
Code 157
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/57.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Achterplaat; Afdichting; Asfaltconstructie; Beschoeiing; Bevestiging; Blokkenmuur; Bodemverdediging; Bolder; Caisson; Combiwand; Damwand; Damwandkop; Diepwand; Dilatatievoeg; Draadstang; Elementenverharding; Gording; Haalkom; Keermuur; Ladder; Reling; Maaiveld; Markering; Onderloopsheidscherm; Paal; Samengestelde damwand; Sloof; Stempelbuis; Vleugelwand; Wand; Waterkerende constructie; Wrijfgording; Wrijvingswerk; Kolom; Schort; Beschermlaag; Wandafwerking
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bosgebieden; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Buffers; Coupures; Dammen; Dijken; Duikers; Duingebieden; Gemalen; Grondkeringen; Havens; Hevels; Kades; Kanalen; Meren; Natuurgebieden; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Overkluizingen; Parken; Persleidingen; Rioleringen; Rivieren; Schutsluizen; Sifons; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Tunnels; Viaducten; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Waterreguleringswerken; Wegen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Kerende constructie
Definitie Een kerende constructie is een verticaal in de grond geplaatste wand bestaande uit losse elementen die met elkaar zijn verbonden en waterkerend is.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Kunstwerk
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieKerenheeft toepassingGrondOppervlaktewater
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina