Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Laagspanningsinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 162
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/62.html
Toelichting Het element laagspanningsinstallatie is gedefinieerd als alle (elektrotechnische) onderdelen vanaf de nutsaansluiting van de bemetering op een object tot en met de automaten die specifiek zijn bedoeld voor de verschillende elementen.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bekabeling; Hoofdverdeler; Kast; KWh-metering; Onderverdeler; Railsysteem; Lichtgroepenkast; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Dijken; Drinkwaterinlaten; Gemalen; Havens; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Parken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen; Windmolens
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Laagspanningsinstallatie
Definitie Een laagspanningsinstallatie is een samenstel van elektrotechnische componenten voor het transport en de distributie van energie met een nominale wisselspanning van 1.000 volt of minder of een nominale gelijkspanning van 1.500 volt of minder.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Elektrischespanning
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina