Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Leiding

 
BRON GEGEVENS
Code 163
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/63.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aansluitleiding; Afsluiter; Appendage; Fundatie; Buisleiding; Warmtewisselaar; Beschermlaag; Statische menger
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Dijken; Drinkwaterinlaten; Duikers; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kabels & Leidingen derden; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Parken; Persleidingen; Procesbassins; Rioleringen; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Leiding
Definitie Al dan niet geïsoleerde geleider of een samenstel hiervan.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Algemeenproduct
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft functieTransporterenheeft toepassingVloeistofGasEnergie
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina