Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Mantelbuis

 
BRON GEGEVENS
Code 167
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/67.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Appendage; Buisleiding; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Drinkwaterinlaten; Duikers; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kabels & Leidingen derden; Kades; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Parken; Procesbassins; Schutsluizen; Spoorwegen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Mantelbuis
Definitie Een mantelbuis is een beschermingsbuis ten behoeve van de doorvoer van meestal elektriciteits- en communicatiekabels.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Transportleiding
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft functieBeschermenheeft toepassingElektriciteitsleiding
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina