Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Nautofooninstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 170
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/70.html
Toelichting Het doel is het produceren met een bepaalde regelmaat van een luid akoestisch waarschuwingssignaal, dat van verre te horen is bij slecht zicht. De nautofooninstallatie is geplaatst op de wal of op een boei.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bedieningspaneel; Bekabeling; Kast; Mast; Nautofoon; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Gemalen; Havens; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Verkeerscentrales
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Nautofooninstallatie
Definitie Een nautofooninstallatie is een samenstel van elektrische bouwdelen voor het uitzenden van akoestische signalen ten behoeve van navigatie van schepen bij slecht zicht .
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina