Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Noodstroominstallatie, roterend

 
BRON GEGEVENS
Code 171
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/71.html
Toelichting Bepaalde no-breakinstallaties maken gebruik van een groot continue aangedreven vliegwiel om de spanning voor een bepaalde tijd op peil te houden. Vaak wordt gebruik gemaakt van een noodstroomdiesel. Het doel hiervan is om een groot vermogen gedurende een langere tijd te leveren. Een NSA levert in tegenstelling tot een No-break-installatie of een UPS niet meteen elektriciteit; dit duurt ongeveer 15 seconden omdat na lichtnetuitval de dieselmotor eerst moet starten en aanlopen.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Accu; Appendage; Bedieningspaneel; Bekabeling; Brandstofunit; Geluidsdemper; Frame; Gelijkrichter; Generator; Luchtinlaat; Kast; Buisleiding; Startmotor; Tank; Verbrandingsmotor; Verwarmingstoestel; Warmtewisselaar; Beschermlaag; Ballastweerstand
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Gemalen; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Open Tunnelbakken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Noodstroominstallatie, roterend
Definitie Een noodstroominstallatie (roterend) is een samenstel van elektrische en mechanische bouwdelen welke met behulp van bewegende componenten zorgdragen voor de levering van elektriciteit voor een onbepaalde of bepaalde tijd bij uitval van de primaire voeding.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Intrinsiekgedrag
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina