Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Noodstroominstallatie, statisch

 
BRON GEGEVENS
Code 172
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/72.html
Toelichting Meestal worden accu's gebruikt voor het leveren van de benodigde stroom. Andere mogelijkheden, zoals waterstofcellen, zijn echter ook mogelijk. Doel van de statische noodstroominstallatie is voeding van een elektrisch netwerk, die in bedrijf komt zodra de primaire netvoeding uitvalt.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Accu; Bedieningspaneel; Bekabeling; Frame; Gelijkrichter; Kast; Verwerkingseenheid; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Gemalen; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Open Tunnelbakken; Schutsluizen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Wegen
Objectniveau element
Waarde geentoegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Noodstroominstallatie, statisch
Definitie Een noodstroominstallatie (statisch) is een samenstel van elektrische bouwdelen welke met behulp van enkel statische componenten zorgdraagt voor de levering van elektriciteit voor een bepaalde tijd bij uitval van de primaire voeding.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse (?)
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? Voorstel nieuw: CB-NL Superklasse:
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina