Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Objectverlichting

 
BRON GEGEVENS
Code 173
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/73.html
Toelichting Het element objectverlichting is gedefinieerd als alle (elektrotechnische) onderdelen vanaf de afgaande zijde van de automaat die specifiek is bedoeld voor dit element. Doel van objectverlichting is gebruikers ondersteunen bij het naderen, het passeren en verlaten van een kunstwerk en/of het aanlichten van een visueel aantrekkelijk object(gebouw).
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Aanstraalverlichting; Armatuur; Bekabeling; Fundatie; Kast; Mast; Sensor; Lichtgroepenkast; Beschermconstructie; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Beluchtingstanks; Bezinkbassins; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Drinkwaterinlaten; Gemalen; Gistingstanks; Havens; Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA); Infragebonden gebouwen; Kades; Object Overstijgende Voorzieningen; Onderdoorgangen; Ontvangst- en verdeelwerken; Open Tunnelbakken; Opslagtanks; Procesbassins; Schutsluizen; Sport- en spelvoorzieningen; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Viaducten; Waterreguleringswerken; Wegen; Zandfilterbassins
Objectniveau element
Waarde toegevoegdewaarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Objectverlichting
Definitie Objectverlichting is een samenstel van elektrotechnische bouwdelen wat met behulp van één of meer kunstmatige lichtbronnen een object aanlicht.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft toepassingLocatieheeft functieVerlichten
Relatie 2 (Discriminator)
Komt de discriminerende relatie als concept voor in de CB-NL? CB-NL Relatie concept: CB-NL Superklasse: onbekend
Komt de discriminator voor in de CB-NL? CB-NL Discriminator: CB-NL Superklasse: Object
Discriminator eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Discriminatorwaarde
Komt de eenheid bij de discriminatoreenheid voor in de CB-NL?
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina