Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Oeverbescherming

 
BRON GEGEVENS
Code 174
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/74.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Beschoeiing; Elementenverharding; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Bruggen (vast); Duikers; Gemalen; Hevels; Kanalen; Rivieren; Schutsluizen; Sifons; Spuisluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Wateren en watergangen (lijnvormig), overig; Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig; Waterreguleringswerken
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Oeverbescherming
Definitie Oeverbescherming is materiaal dat aangebracht is op de grens van water en land, ofwel langs de waterkant, om ofwel de oever tegen afkalving te beschermen, dan wel te voorkomen dat door afkalving van de oever de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer belemmerd wordt.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Collectie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen heeft toepassingOeverheeft functieBeschermen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina