Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Omroepinstallatie

 
BRON GEGEVENS
Code 175
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/75.html
Toelichting Een omroepinstallatie bestaat uit o.a. luidsprekers, versterkers en bedienmiddelen. Het doel van de omroepinstallatie is om het verkeer en de scheepvaart in en rond objecten toe te spreken in gedefinieerde gebieden die een camerabeeld afdekt in situatie die afwijken van de normale bedrijfsituatie. O.a. toepast bij wegtunnels, sluizen en bruggen. Met een omroepinstallatie kan eenzijdig gecommuniceerd worden. Indien tweezijdig gecommuniceerd kan worden, is sprake van een intercomsysteem.
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Bedieningspaneel; Bekabeling; Kast; Luidspreker; Mast; Opnamemedium; Versterker; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Aanleginrichtingen; Aquaducten; Bruggen (beweegbaar); Gemalen; Infragebonden gebouwen; Object Overstijgende Voorzieningen; Open Tunnelbakken; Schutsluizen; Stormvloedkeringen; Stuwen; Terreinen; Tunnels; Verkeerscentrales; Verzorgingsplaatsen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Omroepinstallatie
Definitie Een omroepinstallatie is een samenstel van elektrische bouwdelen voor het geven van één directionele auditieve boodschappen.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Installatieelement
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeërfde eigenschappen heeft functieOmroepen
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina