Mapping tool t.b.v. de CB-NL

Digy

Onderbouw

 
BRON GEGEVENS
Code 176
URI http://www.nen2767-4.nl/element/detail/76.html
Toelichting
Opmerking
Kan typisch de volgende onderdelen bevatten Folie; Grondverbetering; Ophoging; Zandbed; Zettingbeperkende element; Beschermlaag
Kan typisch onderdeel zijn van Faunatunnels; Onderdoorgangen; Overkluizingen
Objectniveau element
Waarde
---
Bronbestand NEN2767
Concept Onderbouw
Definitie Het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de draagkrachtige ondergrond of fundering.
Relatie 1 (Mapping)
Mapping relatie met de CB-NL
Bestaat het gerelateerde CB-NL concept? Ja CB-NL Concept CB-NL Superklasse Bouwconstructie
Voorstel nieuw Voorstel nieuw Supertype
Overgeƫrfde eigenschappen Er zijn geen overervende eigenschappen aanwezig
Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina